Lagerservice / Lagerhantering i Norrköping

Proffs på lagerhantering!

Som lagerkund hos oss kan du känna dig trygg med att vi hanterar och lagrar ditt gods på bästa sätt oavsett vilken typ av gods det är. 

Vi har IT-lösningar, som möjliggör ett effektivt arbete och total spårbarhet. Samtidigt ser vi att det ibland är effektivare att arbeta direkt i våra kunders affärssystem och då gör vi naturligtvis det. I dessa fall fungerar vi som en helt integrerad del av kundens interna organisation.

Vi har genom åren skapat oss mycket stor erfarenhet av olika godstyper. Vi har i dag varmlager med lastning och lossning via kaj. Detta innebär att godset hanteras inomhus under hela transportkedjan. Vi har också enklare kallager med lastning och lossning i markplan. Genom att vi förfogar över flera typer av lagerlokaler har vi möjlighet att hantera många olika sorters gods på ett kostnadseffektivt sätt. Att hantera farligt gods är en del av vår vardag. All vår personal har utbildning i ADR och hur man lagrar och hanterar farliga ämnen. Vi utför även import och export. På ett av våra lager har vi vårt tullager och därigenom har vi också möjlighet att transitera gods.

Lagerhantering & lagerservice - A-Service Logistik i Norrköping

Rådgivning

För att säkerställa bästa möjliga förutsättningar för att hantera farligt gods har vi en egen utbildad säkerhetsrådgivare.

Kontakta oss

Välkommen till en trygg lagerservice. Hos oss kan du mellanlanda med dina varor eller få hjälp att ta in, respektive flytta ut gods ur landet. 

 011-36 57 50

Kontakta oss